اعضاء هيئت مديره


اسامي هیئت  مديره

 

سمت

آقای سید نصیرالدین شاهرخی

 

رئيس هيئت مديره

آقای علی جعفر حیدری

 

نایب رئیس هیئت مدیره

آقای یاسر امامی

 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

خانم مولود نصیری 

 

عضو هیئت مدیره 

آقای رضا صابری 

 

عضو هیئت مدیره با ما در تماس باشيد

برای سوالات عمومی خود با ما تماس بگیرید.

در تمام نقاط دنيا

دفتر مركزي تهران درخواست همكاري