محيط حقوقي شركت


 

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

-       اساسنامه رسمی ثبت شده شرکت و مصوبات مجامع

-       امور حقوقی رایج در کشور و رعایت مقررات و قوانین از جمله قانون تجارت، کار، مالیات و ...

 

 

 با ما در تماس باشيد

برای سوالات عمومی خود با ما تماس بگیرید.

در تمام نقاط دنيا

دفتر مركزي تهران درخواست همكاري