موضوع فعاليت شركت


 موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده 2 اساسنامه عبارت است از اجرای پروژه‌های ساختمانی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد به ساخت، توسعه و تکمیل پروژه‌های ساختمانی و تأسیساتی و صنایع مرتبط با آنها، قبول مشاوره و نظارت فنی و ساخت و ساز املاک، به صورت مدیریت پروژه و یا پیمانکاری چه به صورت کامل و یا به صورت مشارکت و مشارکت در سهام شرکت­های ساختمانی و انبوه‌ساز، و تسهیلات از بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای انجام امور مربوط به موضوع شرکت، خرید سهام برای شرکت و نگهداری منابع در بانک­ها و مؤسسات اعتباری به‌منظور استفاده بهینه از منابع آزاد شرکت، واردات و صادرات کلیه مواد اولیه، مصالح و ماشین‌آلاتی که با صنعت ساختمان ارتباط دارد انجام کلیه امور تجاری مربوط به صنعت ساختمان در داخل کشور، ایجاد مراکز تولید مصالح ساختمانی در قالب کارگاه و یا کارخانهبا ما در تماس باشيد

برای سوالات عمومی خود با ما تماس بگیرید.

در تمام نقاط دنيا

دفتر مركزي تهران درخواست همكاري